Afdødekontakt

LAVOYANTE

V / L I L I A N   J E P P E S E N
Tlf.: 201 207 44

Fik du ikke sagt farvel?

AFDØDEKONTAKT

Nåede du ikke at sige farvel, eller kunne du ikke? Har du dårlig samvittighed over det eller over noget andet i forhold til afdøde?Er savnet så stort, at du nærmest er gået i stå i dit liv og har mistet glæden ved livet?Det er ikke kun de efterladte der savner, de afdøde savner lige så meget, og det kan være meget frustrerende for dem ikke at kunne fortælle de efterladte, at de stadig er der, nu bare uden den fysiske krop. 

KAN MAN TALE MED DE DØDE?


Ja, det kan man. I årenes løb har jeg bragt mange afdøde og efterladte tættere sammen.  De har fået et godt forhold, og de efterladte er blevet mere afklarede med, at der findes liv efter døden, at det ikke bare er slut, men at vi faktisk genser, de kære vi har mistet. Fra at have været bange for lyde, skygger og andet, synes de pludselig det er hyggeligt, fordi de nu ved, at det er den afdøde, der lige "kigger forbi".


Du bør være opmærksom på, at det er de afdøde, der vurderer, om du er klar til kontakten. Er du ikke det, så kan de sende en anden afdød, eller der kommer ingen kontakt. Dette sker dog ikke særlig tit.


Som regel dukker den afdøde først op efter et stykke tid. Er de der ikke fra starten, så starter jeg med at give dig en helt almindelig clairvoyance. Jeg skal ikke se foto, smykker eller andet fra afdøde, så det behøver du ikke at tage med.

Afdødekontakt og clairvoyance ved clairvoyant og hestehvisker Lilian  Jeppesen, Gesten, Vejen

Når vi dør, lever vores sjæl videre, det er kun vores fysiske krop, der dør.

Det kan være følelsesmæssigt hårdt endelig at få snakket med den, der er gået bort. Du må derfor acceptere, at du nok kommer til at græde undervejs. Det er jeg vant til, stort set alle gør det, og det er en meget vigitg del af processen med at bearbejde savnet. 

De afdøde beskriver sig på forskellige måder. Det kan være med deres udseende, væremåde, dødsårsag, de kan vise mig et smykk eller en blokst, der har en bestemt relation til efterladte, sin stemme osv. Lige som efterladte savner afdøde, sådan kan afdøde også savne efterladte og ønske at få kontakt til dem. Problemet for afdøde er at de ikke længere har en krop, så de fleste kan ikke se dem. Derfor bliver de nødt til at gøre andre ting, for at få vores opmærksomhed. På den måde kan det lykkes for dem at få efterladte til at opsøge et medie/clairvoyant, så der kan skabes kontakt.


Der er mange måder de kan gøre opmærksom på sig selv på, For eksempel kan de dukke op i vores drømme, sende en duft af sin parfume, en lugt af tobak, de kan tænde og slukke lyset/radioen/tv'et, tage i dørhåndtag, lave hørbare skridt osv.


For de fleste er det svært at tro på de beskeder, afdøde sender dem. Det kan høres som en stille hvisken, en indre stemme, en dybfølt følelse, kuldegys mv. Ofte når jeg beskriver for klienten, hvordan den afdøde har forsøgt at kontakte dem, sukker de dybt og er lettede over, at de så alligevel ikke er ved at miste forstanden. De tør ikke fortælle andre om deres oplevelser, fordi de er helt sikre på, at andre vil synes, at de er ved at blive tossede.


Når kontakten er etableret og jeg har fortalt den efterladte, hvad der lå afdøde på sinde, er der åbnet op for spørgsmål. Det vil sige, at det er muligt at skabe en dialog mellem efterladte og afdøde med mig som mellemmand. 

FOREDRAG

Jeg anerkender, at det kan være svært at forholde sig til, at det er muligt at kommunkere med afdøde mennesker. Når vi dør, lever vores sjæl videre, det er kun vores fysiske krop, der dør. Det er muligt at sætte sig i kontakt med denne sjæl og bringe budskaber videre til de efterladte. Hvis du selv og nogen du kender kunne tænke jer at vide mere om det, kommer jeg gerne og holder et foredrag om, hvad der sker i tiden op til den fysiske død, i dødsøjeblikket, hvordan livet som sjæl fortsætter efter den fysiske død, og hvordan det er muligt at kommunikere med de afdøde.