”Islænderen Forsæla hentede vi i Nyborg i maj sidste år. Her var hun en stille og rolig hest, man kunne sadle hende op samt ride uden komplikationer, dog kunne vi ikke løfte hendes højre bagben. Da Forsæla havde været ved os i 2 dage, ændrede hendes adfærd sig så kraftigt, at vi ikke kunne kende hende: Hun stejlede, gik med hovedet i jorden og havde ikke gnisten i øjnene; dette troede vi skete, fordi hun havde været ved den samme mand i 19 år, og nu blev flyttet. Herefter fik vi en berider ud, som kendte Forsæla.

Hun mente, at Forsæla havde taget skade af at blive flyttet, og mente det ville være bedst, at den blev aflivet. Dette valgt jeg dog ikke at gøre, men i stedet valgte jeg at arbejde stille og roligt med hende. 2 mdr. efter kom jeg på ryggen af hende, dog stadig med stejlen, både under opsadling og under ridning. Når jeg red hende, gik hun med bøjet hoved og vandret hals og gik nærmest pr. automatik og uden gejst. Da vi havde smed på hende, kunne han ikke lægge sko på hende, pga. at hun stejlede, så vi måtte få en dyrlæge ud og bedøve hende, så smeden kunne gøre sit arbejde. 

Efter endnu ca. 4 mdr. mødte jeg Lilian Jeppesen, der fortalte om Equine Touch på et staldmøde, og jeg valgte at forsøge med dette. Jeg var dog enormt skeptisk… For hvorfor skulle Lilian kunne få Forsæla til at stoppe med at stejle, få hende til at trives bedre og få hende til at løfte højre bagben, så jeg ikke længere havde brug for dyrlæge, når smeden kom?…  Første gang Lilian var ude var jeg stadig så fuld af skepsis, at jeg syntes den første halve time var fup og spild af tid. Forsæle ville ikke stå inde i stalden, så vi måtte stå ude på marken med hende. Men så skete der pludselig noget ekstremt med Forsæla: hun reagerede så positivt ved at slappe så meget af, at vi troede hun ville falde om. 

En uge efter skulle Forsæle have Equine Touch igen, og Lilian blev noget overrasket over at se en helt afslappet Forsæle, der ikke stejlede – Equine Touch havde allerede gjort en meget positiv effekt. Denne gang kunne vi stå inde i stalden uden problemer, Forsæla reagerede positivt med det samme, og her begyndte jeg at tro på, at der faktisk var meget mere mellem himmel og jord, og min skepsis var blevet meget mindre. Endnu en uge efter skulle Forsæla så have 3. gang Equine Touch. Her var Forsæla som forvandlet til en helt anden hest. Vi stod i stalden, hun slappede så meget af, at jeg blev nødt til at holde hendes hoved. 
Her besluttede vi, at 3 gange Equine Touch havde gjort sin fulde virkning, og at det nu bare skulle holdes ved lige en gang imellem.

Efter Lilians besøg:

Forsæla har ikke siden den første gang Equine Touch stejlet, hun trives rigtig godt, hun er mere i harmoni med sig selv og sine foldkammerater, når jeg rider hende går hun med løftet hoved og med god fremdrift, hun kan nu håndteres inde i stalden og smeden kan arbejde på hende uden problemer - uden dyrlægebesøg - også på højre bagben.” 

Jonas L Kajhøj, Ejer af Forsæla, Varde
6. august 2014